Privacybeleid

Gelieve zorgvuldig te lezen

Algemene voorwaarden
Deze website is eigendom van en wordt beheerd door EeVenture bv, een bedrijf dat is opgericht in Nederland onder nummer 08153258. Het geregistreerde kantoor is gevestigd aan De Landweer 8, Barneveld. Samen met onder andere EeStairs zijn de aandelen in handen van EeCompany bv. Hierna zal de eigenaar van deze website worden aangeduid als EeStairs.

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de hieronder vermelde algemene voorwaarden. Door gebruik te maken van de website geeft u aan dat u akkoord gaat met deze voorwaarden.

Wijzigingen
EeStairs behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen door wijzigingen op de website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om de websitevoorwaarden regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de laatste voorwaarden.

Door na plaatsing van een wijziging gebruik te maken van de website, wordt u geacht de gewijzigde algemene voorwaarden te hebben geaccepteerd.

Disclaimers
Hoewel EeStairs de nodige zorg heeft besteed aan de voorbereiding van de inhoud van deze website, wordt deze website en de daarin opgenomen informatie verstrekt op een “as is” basis, zonder enige verklaring of goedkeuring en zonder enige garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot, enige impliciete garanties van bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk, compatibiliteit, beveiliging en nauwkeurigheid. Voor zover toegestaan door de wet, zijn al deze voorwaarden en garanties hierbij uitgesloten. In geen geval zal EeStairs aansprakelijk zijn (hetzij in contract of onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid of schending van wettelijke plicht) of anderszins) voor enige geleden verliezen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van deze website, inclusief maar niet beperkt tot, verlies van winst, verlies van gegevens of verlies van goede wil (direct of indirect), noch voor enige indirecte, economische, gevolg- of speciale verliezen.

EeStairs garandeert niet dat de informatie op deze website juist, volledig, geverifieerd of compleet is en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze website of voor enige afhankelijkheid die door een persoon op de informatie wordt geplaatst.

EeStairs garandeert niet dat de functies of materialen die toegankelijk zijn vanaf of opgenomen zijn in deze website ononderbroken of foutloos zullen zijn, dat gebreken zullen worden gecorrigeerd of dat deze website of de server die het beschikbaar maakt vrij is van virussen of bugs, of de volledige functionaliteit, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van het materiaal vertegenwoordigt. EeStairs is niet verantwoordelijk als u geen toegang hebt tot of de site niet kunt gebruiken.

Als een van deze algemene voorwaarden onwettig, ongeldig of anderszins niet-afdwingbaar wordt geacht op grond van de wetten van een staat of land waarin dergelijke voorwaarden bedoeld zijn om van kracht te zijn, dan geldt dit alleen voor die onwettigheid, ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid en in relatie tot een dergelijke staat of land.

Niets in deze algemene voorwaarden sluit de aansprakelijkheid van EeStairs uit voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van de nalatigheid van EeStairs.

Intellectuele eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten, geregistreerd of niet-geregistreerd, van enige informatie, inhoud, materialen, gegevens of processen die op deze website worden weergegeven, behoren toe aan EeStairs of zijn gelicentieerde bron. Alle rechten van EeStairs met betrekking tot dergelijke intellectuele eigendom zijn hierbij voorbehouden.
Geen enkel deel van deze website mag worden gereproduceerd in enige materiële vorm (inclusief het opslaan ervan in een medium via elektronische middelen) zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar van het auteursrecht. U mag één kopie van het materiaal op een enkele computer downloaden voor uw persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat alle auteursrechten en andere eigendomsvermeldingen intact blijven.

Rechtsgebied en wet
Het is de bedoeling dat de informatie op deze website wordt gebruikt door inwoners van Nederland. De informatie en andere materialen op deze website voldoen mogelijk niet aan de wetten van andere landen en degenen die ervoor kiezen om deze site vanuit andere locaties te openen, zijn verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten, voor zover lokale wetten van toepassing zijn. Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland. Geschillen die hieruit voortvloeien, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken in Nederland.

Links naar andere websites
Deze website bevat hypertextlinks die u naar websites van derden leiden, uitsluitend voor referentie- en informatiedoeleinden. EeStairs controleert dergelijke andere websites niet en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het materiaal op een dergelijke andere website. Het bestaan van dergelijke links vormt geen aanbeveling van dergelijke websites of enig advies of informatie erop door EeStairs.
Er mogen geen hypertextlinks naar deze website worden gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van EeStairs.

Privacybeleid Facebook-gebruikersgegevens
Eestairs.com maakt gebruik van op maat ontwikkelde applicaties die toegang hebben tot de Facebook Graph API om persoonlijke informatie, updates en profielfoto’s van gebruikers te verkrijgen die zijn gekoppeld aan de http://www.facebook.com/eestairs-pagina in overeenstemming met de normen die zijn vastgesteld met het privacybeleid, de algemene voorwaarden van Facebook-applicaties.

De met https://www.eestairs.com aangepaste Facebook-applicaties verworven gegevens worden alleen gebruikt voor weergave op de website https://www.eestairs.com, de gebruikersgegevens worden niet opgeslagen of voor enig ander doel gebruikt.

De producten
De producten op deze website zijn gebouwd in een verscheidenheid aan ontwerpen die zijn geïllustreerd door kunstenaarsimpressies, computer gegenereerde afbeeldingen (CGI’s) en foto’s. Kunstenaarsimpressies en CGI’s zijn getekend vanuit een denkbeeldig standpunt en zijn bedoeld om een indruk van het ontwerp te geven.
De details zijn te goeder trouw opgesteld, maar ze zijn niet bedoeld als onderdeel van een contractaanbod. Er kan geen beschrijving of informatie over de producten worden vertrouwd als een verklaring of weergave van feiten.

Alle producten zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Dit product bevat GeoLite2-gegevens gemaakt door MaxMind, beschikbaar vanaf http://www.maxmind.com.